1
 

Malta in the Biennial of Young Artists

from Europe and the Mediterranean

   
 

Skopje 2009   |   Puglia 2008   |   Napli/Naples 2005

Ateni/Athens 2003   |   Sarajevo/Sarajevo 2001   |   Ruma/Rome 1999

   
         

 

LIVE transmissions of the Biennial in Skopje

3-12 September, 2009

 

 

Watch the Biennial Live: exhibitions, performances, workshops, conferences.  All sessions are on line: Live Biennial.

 

Read the updated programme of the Biennial: from Opening Ceremony of 3rd of September at 8pm to the Closing Ceremony of 12th of September you can assist at more than 200 performances (Concerts and Theatre and Dance shows), 354 productions of Visual and Applied Arts with more than 1000 artworks, 262 productions of Urban Acts...

 

Visit us at www.bjcem.org

 

 

 

 
   
 

 

Biennale of Young Artists from Europe and the Mediterranean

XIV Edition, Skopje, Macedonia, 3-12 September 2009

 

Maltese artists heading for Skopje

 

Inizjamed is currently taking part in the XIV Edition of the Biennale of Young Artists from Europe and the Mediterranean in Skopje, Macedonia.

 

Earlier this year Inizjamed held a call for applications open to all artists and creative people between the ages of 18 and 30 of Maltese nationality or residing in Malta to represent the more innovative and dynamic aspects of the arts in Malta through their own participation in the Biennale.

 

The Biennale is organised by the Steering Committee of Skopje 2009 and the International Association for the Biennale of Young Artists from Europe and the Mediterranean (BJCEM) under the patronage of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures.

 

Jan Figel, Member of the European Commission responsible for Education, Culture and Youth, is also present for the event.

 

Following the selection process in Malta run by an independent jury, the artists who will represent Malta in Skopje are the following:

  • Pierre J Mejlak (in picture, right) and Kevin Saliba for literature

  • Emanuel Bonnici and Teresa Sciberras for visual arts

  • Du` Theatre Group (in picture, above) for performing arts.

As ambassadors for Maltese arts they are seeking to create new opportunities for themselves as well as the arts community in Malta with an aim to develop contacts which may encourage new collaborations with European and Mediterranean partners.

 

 Description of the Biennale

 

BJCEM, of which Inizjamed is a founding member, was founded in July 2001 in Sarajevo, during the X edition of the Biennale. Its objective is to strengthen cooperation among ministries, municipalities, institutions and cultural associations of the Mediterranean area to promote young creativity, international exchange and peaceful relations beyond the existing political and geographical borders of the Euro–Mediterranean area.

 

The history of the Biennale starts in 1985 in Barcelona, generating a creative path which developed through twenty years in the editions of Barcelona 1985, Thessaloniki 1986, Barcelona 1987, Bologna 1988, Marseille 1990, Valencia 1992, Lisbon 1994, Turin 1997, Rome 1999, Sarajevo 2001, Athens 2003, Naples 2005 and Bari 2007. Inizjamed has been participating since 1999.

 

The artistic work by Emanuel Bonnici

 

The Biennale is considered the most important Mediterranean event focusing on young creativity, presenting the works of artists from 18 to 30 years old from the fields of the plastic arts, architecture, comics, film, video art, graphic and industrial, fashion, photography, literature, gastronomy, music, theatre, dance, and urban acts.

 

An Aesthetic State of Categoric Indecision (181cm x 136 cm)

Oil and collage on canvas. Teresa Sciberras, 2009

 

 About Inizjamed

Inizjamed is a voluntary non-governmental cultural organization founded in 1998 in Malta that is committed towards the regeneration of culture and artistic expression in the Maltese Islands and actively promotes a greater awareness of the cultures of the Mediterranean. Inizjamed is a secular, non-partisan organization that acknowledges that every generation must seek to create its own language and both respond to realities of its day and look beyond them.

 

   
 
   
 

Magħżula l-artisti għal Skopje 2009

Inizjamed tħabbar li saret is-selezzjoni tal-artisti żgħażagħ li ser jipparteċipaw fl-XIV-il Edizzjoni tal-Bjennali tal-Artisti Żgħażagħ mill-Ewropa u mill-Mediterran li se ssir fi Skopje, il-Maċedonja, bejn it-3 u t-12 ta’ Settembru 2009.

L-artisti magħżula huma Pierre Mejlak u Kevin Saliba għall-kitba, Emanuel Bonnici u Teresa Sciberras għall-arti viżiva u l-grupp teatrali Du magħmul minn Franica Pulis, Magda van Kuilenburg, Kristjana Casha, Simone Spiteri, Tim Ellis, Chris Cini u Michael Galea għall-ispettaklu.

L-applikazzjonijiet tagħhom intlaqgħu minn ġurija maħluqa apposta li apprezzat il-livell ta’ kreattività, innovazzjoni u dinamiċità tal-proposti tagħhom. Matul il-festival fi Skopje, l-artisti ser ifittxu li joħolqu opportunitajiet ġodda għalihom u għall-komunità artistika f’Malta kif ukoll jibnu kuntatti bil-għan li jkun hemm kollaborazzjoni ġdida ma’ msieħba Ewropej u Mediterranji.

Il-Bjennali twaqqfet fl-1985 u din hija s-sitt darba li Inizjamed qed tipparteċipa. Din l-edizzjoni hija organizzata mill-Kumitat tat-Tmexxija ta’ Skopje 2009 u l-Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Bjennali tal-Artisti Żgħażagħ mill-Ewropa u mill-Mediterran (BJCEM) taħt il-patroċinju tal-Fondazzjoni Ewro-Mediterranja għad-Djalogu bejn il-Kulturi Anna Lindh.

Matul il-festival Skopje ser tilqa’ mas-700 artista. Ix-xogħlijiet tagħhom ser ikunu eżibiti fl-ispazji pubbliċi tal-belt li b’hekk ser tinbidel f’ċentru ta’ djalogu interkulturali. Ser jieħdu sehem artisti minn 46 pajjiż tal-Unjoni Ewropea u mill-pajjiżi tan-Nofsinhar u l-Lvant tal-Mediterran.

Il-Bjennali hija meqjusa bħala l-aktar avveniment importanti fil-Mediterran li jiffoka fuq il-kreattività żagħżugħa u li jippreżenta xogħlijiet mill-oqsma tal-arti plastika, l-arkitettura, il-komiks, il-film, l-arti tal-vidjow, tal-grafika u u l-arti industrijali, il-moda, il-fotografija, il-letteratura, il-gastronomija, il-mużika, it-teatru, iż-żfin u l-atti urbani.

Inizjamed
Frar 2009

 

   
 
   

 

Inizjamed fuq il-mezzi tax-xandir dwar il-Bjennali
 

F'Diċembru 2008 u Jannar 2009 dehru bosta artikli fil-gazzetti u fuq l-internet, u xxandret intervista dwar is-sehem ta' Inizjamed fl-XIV-il Edizzjoni tal-Bjennali tal-Artisti Żgħażagħ mill-Ewropa u mill-Mediterran li se ssir fi Skopje, il-Maċedonja, bejn it-3 u t-12 ta’ Settembru 2009.

 

This information appeared, amongst others, on the Inizjamed website, MaltaMedia, Illum and MaltaToday. Adrian Grima, coordinator of Inizjamed, was interviewed about Inizjamed's participation in the Skopje biennial by Joyce Guillaumier on Campus FM in January.

 

 

 

       
       

 

Inizjamed fil-Bjennali tal-Artisti Żgħażagħ – Skopje 2009

 

 

 

English

Inizjamed qed tilqa' applikazzjonijiet mingħand artisti żgħażagħ biex jipparteċipaw fl-XIV-il Edizzjoni tal-Bjennali tal-Artisti Żgħażagħ mill-Ewropa u mill-Mediterran li se ssir fi Skopje, il-Maċedonja, bejn it-3 u t-12 ta’ Settembru 2009. L-applikazzjonijiet iridu jaslu sal-15 ta' Jannar, 2009.
 

L-artisti Maltin se jieħdu sehem fl-oqsma tal-arti viżiva, il-letteratura u l-ispettaklu.


L-artisti jrid ikollhom bejn 18 u 30 sena u jkunu ta’ nazzjonalità Maltija jew residenti f’Malta. Il-ħsieb hu li fil-bjennali jirrappreżentaw l-kreattività, l-innovazzjoni u d-dinamiċità tal-arti f’Malta. Bħala "ambaxxaturi" tal-arti f’Malta għandhom ifittxu li joħolqu opportunitajiet ġodda għalihom u għall-komunità artistika f’Malta kif ukoll jibnu kuntatti bl-għan li jinħolqu kollaborazzjonijiet ġodda ma’ msieħba Ewropej u Mediterranji kemm għalihom kif ukoll għal Inizjamed.

Il-proposti magħmula minn artisti individwali jew bħala grupp għandhom jagħmluha ċara kif il-proġett jista’ jilħaq l-għanijiet imsemmija hawn fuq. Il-proposti għandhom jinkludi rendikont ċar tal-ispejjeż marbutin mal-proġett, li jinkludi kif l-artisti ser ikopru dawn l-ispejjeż, u l-ispejjeż tal-vjaġġ minn Malta għal Skopje u lura kemm għalihom kif ukoll għall-materjal li jtellgħu tagħhom.
 

Il-Bjennali
 

L-XIV-il Edizzjoni tal-Bjennali tal-Artisti Żgħażagħ mill-Ewropa u mill-Mediterran fi Skopje hija organizzata mill-Kumitat tat-Tmexxija ta’ Skopje 2009 u l-Għaqda Internazzjonali tal-Bjennali tal-Artisti Żgħażagħ mill-Ewropa u mill-Mediterran (BJCEM) taħt il-patroċinju tal-Fondazzjoni Ewro-Mediterranja Anna Lindh għad-Djalogu bejn il-Kulturi.


Il-BJCEM twaqqfet f’Lulju 2001 f’Sarajevo waqt l-X edizzjoni tal-bjennali u Inizjamed kienet waħda mill-fundaturi. Il-Bjennali taħdem biex tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn il-ministeri, l-awtoritajiet lokali, l-istituzzjonijiet u l-għaqdiet kulturali fil-Mediterran bil-għan li tippromwovi l-kreattività taż-żgħażagħ, l-iskambju internazzjonali u r-relazzjonijiet paċifiċi lilhinn mill-konfini ġeo-politiċi taż-żona Ewro-Mediterranja.

L-istorja tal-Bjennali tibda fl-1985 f’Barċellona bil-ħolqien ta’ vjaġġ kreattiv li żviluppa matul għoxrin sena fl-edizzjonijiet ta’ Barċellona fl-1985, Tessaloniki fl-1986, Barċellona fl-1987, Bologna fl-1988, Marsilja fl-1990, Valenzja fl-1992, Lisbona fl-1994, Turin fl-1997, Ruma fl-1999, Sarajevo fl-2001, Ateni fl-2003, Napli fl-2005 u Bari fl-2008.

Ix-xibka wiesgħa ta’ kuntatti tal-BJCEM fiha aktar minn 75 membru minn 20 pajjiż li lkoll jirrappreżentaw ir-realtajiet kulturali u artistiċi lokali u nazzjonali ta’ pajjiżhom. Bl-għajnuna tagħhom il-Bjennali tipprova tgħaqqad l-Ewropa u l-Mediterran permezz tal-promozzjoni u l-ħidma kollaborattiva marbuta ma’ temi kulturali u artistiċi.

Matul il-festival Skopje ser tilqa’ mas-700 artist żagħżugħ u żagħżugħa. Ix-xogħlijiet tagħhom ser ikunu esibiti fl-ispazji pubbliċi tal-belt li b’hekk ser issir salib it-toroq tad-djalogu interkulturali. Fi Skopje 2009 se jieħdu sehem artisti minn 46 pajjiż mill-Unjoni Ewropea u min-Nofsinhar u l-Lvant tal-Mediterran.

It-tema ta’ din l-edizzjoni hija s-"Seba’ Bibien" u titlob lill-artisti jispiraw ruħhom mil-leġġenda antika tal-belt ta’ Skopje li tgħid li s-seba’ bibien tal-belt jinsabu fejn darba kienu l-għajnejn, l-imnieħer, il-ħalq u l-widejn ta’ ġgant.

Il-Bjennali hija meqjusa bħala l-aktar avveniment importanti fil-Mediterran li jiffoka fuq il-kreattività żagħżugħa u li jippreżenta xogħlijiet mill-kampijiet tal-arti plastika, l-arkitettura, il-komiks, il-film, l-arti tal-vidjow grafika u industrijali, il-moda, il-fotografija, il-letteratura, il-gastronomija, il-mużika, it-teatru, iż-żfin u l-interventi urbani.
 

L-Applikazzjoni

 

Il-formoli tal-applikazzjoni u d-dokumenti meħtieġa jridu jintbagħtu lil Clare Azzopardi sal-15 ta' Jannar, 2009, fl-indirizz elettroniku clareazz@googlemail.com u/jew bil-posta fl-indirizz, 55, Triq il-Barbaġann, Kappara, San Ġwann, SGN 4034.
 

Ara l-formola tal-Applikazzjoni

 

 

 

       
 

Inizjamed to participate in the XIV Edition of the

Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean in Skopje 2009

   

 


Inizjamed seeks young artists to take part in the XIV Edition of the Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean to take place in Skopje, Macedonia, between 3 and 12 September 2009. Malta has been asked to participate in the fields of visual art, literature and the performing arts.

Inizjamed seeks artists and creative people between the ages of 18 and 30 of Maltese nationality or residing in Malta to represent the more innovative and dynamic aspects of the arts in Malta through their own participation in the Biennale. As "ambassadors" for Maltese arts they are to participate in the Biennale to seek to create new opportunities for themselves as well as the arts community in Malta and aim to develop contacts which may encourage new collaborations with European and Mediterranean partners for themselves as well as Inizjamed.

Proposals should make clear how the artist's project plans to meet the aims set above and why the artist/s submitting the proposal should be chosen. The proposal should include a clear budget outlining the costs to be incurred by the implementation of the project and how the artists plan to sustain these costs as well as the travel costs from Malta to Skopje and back (for themselves and their materials).
 

Description of the Biennale
 

The XIV Edition of the Biennale of Young Artists from Europe and the Mediterranean in Skopje is organised by the Steering Committee of Skopje 2009 and the International Association for the Biennale of Young Artists from Europe and the Mediterranean (BJCEM) under the patronage of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures.


The event is promoted by the BJCEM which was founded in July 2001 in Sarajevo, during the X edition of the Biennale. Its objective is to strengthen cooperation among ministries, municipalities, institutions and cultural associations of the Mediterranean area to promote young creativity, international exchange and peaceful relations beyond the existing political and geographical borders of the Euro–Mediterranean area.

The history of the Biennale starts in 1985 in Barcelona, generating a creative path which developed through twenty years in the editions of Barcelona 1985, Thessaloniki 1986, Barcelona 1987, Bologna 1988, Marseille 1990, Valencia 1992, Lisbon 1994, Turin 1997, Rome 1999, Sarajevo 2001, Athens 2003, Naples 2005 and Bari 2007.

The wide and articulated network of the BJCEM currently numbers more than 75 members from 20 countries, all representative of local and national artistic reality of their countries. The Biennale proposes an idea of Europe and Mediterranean that seeks to unify the countries of this area, through the promotion of continuous and collaborative work on cultural and artistic themes.

During the festival, Skopje will receive up to 700 young artists and their creations will be exhibited in the public spaces of the city, which will become a melting point for intercultural dialogue. Artists from 46 countries of the European Union, the Southern and Eastern shores of the Mediterranean will participate in the Biennale of Skopje 2009.

The theme of this edition is “Seven Gates”, which asks the artists to be inspired by the antique legend of the city of Skopje, which says that the seven gates of the city stand on where there once were the eyes, the nose, the mouth and the ears of a giant.

The Biennale is considered the most important Mediterranean event focusing on young creativity, presenting the works of artists from 18 to 30 years old from the fields of the plastic arts, architecture, comics, film, video art, graphic and industrial, fashion, photography, literature, gastronomy, music, theatre, dance, and urban acts.
 

Application Form

The completed application forms along with the supplementary documents as listed above must sent to Clare Azzopardi by 15th January, 2009, at clareazz@googlemail.com and/or 55, Triq il-Barbaġann, Kappara, San Ġwann, SGN 4034 Malta.

 

Click here for the application form

 

 

 

 
   
       
 
   
 

Maltese Artists in Bari for 2008 Biennial of Young Artists

   
 

The BJCEM in Puglia in May 2008   |   L-artiklu oriġinali bil-Malti

   
 

 

Immanuel Mifsud reports

 

Over the past few years, the cultural association Inizjamed has offered several artists the chance to participate, on an individual basis or as a group, in the prestigious Biennale organised since 1985 by the Association Internationale pour la Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerranée (BJCEM). Each edition of the festival is held in a different European or Mediterranean city, and is a meeting point for a large number of young creators from over forty countries to display their work and expression in various artistic genres. For this year´s edition, held in the Fiera del Levante, Bari, the Maltese contingent, led by the writer Clare Azzopardi, included the poets Norbert Bugeja and Antoine Cassar, and the harpist Esmeralda Galea Camilleri.

Esmeralda Galea Camilleri is twenty years old and specialises in contemporary classical music. In a intimate space packed with people – many of them other musicians also taking part in the festival –, Galea Camilleri performed works by Andres, Debussy, Camilleri and Żahra. Her choice reflects her interest in experimentation, in an often engaging and sometimes disturbing expression of the unobvious. Her interpretation of these works undoubtedly made a strong impact on the audience. The area dedicated to classical and acoustic music was one of the most frequented in the entire festival, for it offered a guarantee of professionalism and creative fantasy.

The day after the harp concert, it was the turn of the poets, Norbert Bugeja and Antoine Cassar, to present their work to the public. In a Maltese literary evening, the two young writers regaled their abundant audience with the literary passion coloured with rhythms, sounds, tempos and other qualities which classify the œuvre of these two authors as quickening and enlivening. Antoine Cassar captured the attention of the audience with his multilingual poetry, an exploration in tongues reflecting the planetary spirit both of Cassar himself and of the lifestyle we are today obliged to live. Norbert Bugeja’s poems, taken from his first collection due to be published later this year, are a stroll along the streets of the cities, amid high buildings telling old stories with newly-born voices. Cassar and Bugeja impressed other authors in the audience, and both have already been invited to take part in other literary festivals.

This is the wonderful thing about an artistic festival: the bringing together of different cultures, offering a space for art produced in Malta or by Maltese artists to be exported. Whilst the music sector gives Maltese artists more opportunities to export their work, the lack of commitment on the part of the administration as far as the country´s literature is concerned means that Maltese writers are forced to row their own boat in order to set foot on the shores of other countries. It is also a shame that Malta has repeatedly put spokes in her own wheels by not continuing to organise literary festivals of international scale.

This was the subject of one of the interventions made by Clare Azzopardi during a conference on public policy and contemporary art. The Biennale also offers space for a great deal of debate and exchange of views, a space in which stand out the voices of countries that, small as they are, do not usually make much noise. Furthermore, the Biennale offers a fertile exchange between Europe and the countries of the Mediterranean, thus acquainting cultures which may appear antithetical on the political scene, but culturally in fact are not. As Luigi Ratcliff, current president of the BJCEM, remarked, the purpose of the discussion taking place during the festival is to create opportunity for Euro-Mediterranean dialogue. The city of Bari, itself situated in southern Italy, looking out onto the blue of a boiling sea, blends together cultures from the most differing of places. The experience of the Maltese artists and myself was a positive one, for we saw first-hand how art, in all its diverse forms, can bond differences together and thus make room for dialogue.

Immanuel Mifsud visited the Biennale festival on invitation from the BJCEM and the cultural association INIZJAMED. The artists would like to thank the Malta Council for Culture and the Arts for their generous support.
 

(English version by Antoine Cassar)
 

Also available here:

Maltese Artists in Puglia on the MCCA website - and on The Sunday Times, 22 June 08

 

Visit: http://bitonto.myblog.it/archive/2008/06/04/biennale-dei-giovani-artisti-backstage.html

http://bitonto.myblog.it/archive/2008/06/02/speciale-biennale-antoine-cassar-norbert-bugeja.html

 

   
       
       
 

Espressjoni Impenjattiva

Kittieba u Arpista f’Bari

 

Immanuel Mifsud

 

Dawn l-aħħar snin il-grupp kulturali Inizjamed ta opportunità lil diversi artisti fuq bażi individwali jew ta’ grupp biex jipparteċipaw fil-bijennali prestiġjuż organizzat mill-L'Association Internationale pour la Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerranée (BJCEM). Kull edizzjoni tal-festival, li ilu jiġi organizzat mill-1985, tiġi organizzata f’belt partikolari fl-Ewropa jew fil-Mediterran u fiha jiltaqgħu numru kbir ħafna ta’ żgħażagħ li, marbutin ma’ tema partikolari, joħorġu l-espressjoni tagħhom f’ġeneri differenti ta’ l-arti. Għall-bjennali ta’ din is-sena, li nżamm fil-Fiera del Levante, f’Bari, il-grupp ta’ artisti Maltin, immexxi mill-kittieba Clare Azzopardi, inkluda lill-poeti Norbert Bugeja u Antoine Cassar, u lill-arpista Esmeralda Galea Camilleri.

 

Esmeralda Galea Camilleri għandha għoxrin sena u tispeċjalizza fil-mużika klassika kontemporanja. Fi spazju intimu ppakkjat bin-nies – l-aktar mużiċisti oħrajn li kienu qegħdin jipparteċipaw fil-festival – Galea Camilleri esegwiet xogħlijiet ta’ Andres, Debussy, Camilleri u Zahra. L-għażliet tagħha jirriflettu l-interess fl-esperiment, fl-espressjoni ħafna drabi impenjattiva jekk mhux ukoll disturbanti, f’dak li mhuwiex ovvju. Mingħajr dubju, l-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet ħalliet impronta kbira fuq il-membri ta’ l-udjenza. L-ispazju ddedikat lill-mużika klassika u akustika kien wieħed mill-aktar imfittex f’dan il-festival għaliex fih kien hemm garanzija ta’ professjonaliżmu u fantasija.

 

L-għada tal-kunċert fuq l-arpa kien imiss liż-żewġ poeti, Norbert Bugeja (fir-ritratt, hawn taħt) u Antoine Cassar (fir-ritratt, xellug), li jippreżentaw ix-xogħol tagħhom lill-pubbliku. F’lejla letterarja Maltija, iż-żewġ kittieba żgħażagħ qasmu ma’ l-udjenza numeruża tagħhom il-passjoni letterarja mżejna bir-ritmi, bil-ħsejjes, bit-tempi u bi kwalitajiet oħrajn li jikklassifikaw il-kitba ta’ dawn it-tnejn bħala waħda entużjażmanti. Antoine Cassar ġibed l-attenzjoni ta’ l-udjenza bil-poeżija makkeronika tiegħu, esperiment bil-lingwi li jirrifletti l-ispirtu planetarju kemm ta’ Cassar innifsu, kif ukoll ta’ l-istil ta’ ħajja li aħna kostretti li ngħixu. Il-poeżiji ta’ Norbert Bugeja, merfugħin mill-ewwel ġabra tiegħu li se tiġi ppubblikata aktar tard din is-sena, huma mixja mat-toroq tal-bliet, qalb bini għoli li jirrakkonta stejjer qodma b’ilħna li għadhom jitwieldu. Cassar u Bugeja impressjonaw kittieba oħrajn preżenti u t-tnejn li huma diġà ġew ikkuntattjati biex jipparteċipaw f’festivals letterari oħrajn.

 

Dan huwa s-sabiħ ta’ festival artistiku : it-tlaqqigħ ta’ kulturi differenti li jagħti spazju biex l-arti prodotta f’Malta jew minn artisti Maltin tiġi esportata. Filwaqt li l-qasam tal-mużika jagħti aktar opportunitajiet lil artisti Maltin li jesportaw xogħolhom, in-nuqqas ta’ impenn min-naħa ta’ l-amministrazzjoni fejn tidħol il-letteratura tal-pajjiż ifisser li l-kittieba Maltin iridu jaqdfu totalment għal rashom biex imiddu l-passi f’pajjiżi oħrajn. Hija wkoll ħasra li Malta ripetutament fixklet lilha nfisha billi ma komplietx torganizza festivals letterarji ta’ skala internazzjonali.

 

Dan kien wieħed mill-interventi li Clare Azzopardi għamlet waqt il-konferenza li ddiskutiet il-politika pubblika u l-arti kontemporanja. Il-Bjennali jagħti wkoll spazju għal ħafna diskussjoni u bdil ta’ fehmiet, spazju li fih jispikkaw l-ilħna tal-pajjiżi li għax żgħar mhux soltu li jagħmlu wisq ħoss.  Barra minn dan, il-Bjennali joffri skambju bejn l-Ewropa u l-pajjiżi Mediterranji, u dan ifisser li jlaqqa’ kulturi li fuq ix-xena politika jistgħu jidhru anatemi għal xulxin, imma kulturalment m’humiex.

 

Kif ikkummenta Luigi Ratcliff, il-president attwali tal-BJCEM, id-diskussjoni li sseħħ waqt il-festival għandha l-għan li toħloq l-opportunità għad-djalogu Ewro-Mediterranju. Il-belt ta’ Bari, appuntu lejn in-nofsinhar ta’ l-Italja, minbarra li tittawwal fuq l-ikħal ta’ baħar ibaqbaq, tlaqqa’ fiha kulturi li ġejjin minn naħat tant diversi minn xulxin. L-esperjenza tiegħi u ta’ l-artisti Maltin kienet waħda pożittiva għax rajna kif l-arti, fil-forom diversi tagħha, tista’ tlaqqa’ d-differenzi u tagħti l-lok għad-djalogu.

 

 

Immanuel Mifsud kien żar il-festival Bijennali tal-BJCEM fuq stedina mill-BJCEM u mill-għaqda kulturali INIZJAMED. L-artisti Maltin ingħataw għajnuna mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti.

   
       
       
 

Street Dreams are Made of This

 

Norbert Bugeja

 

I often ask myself, should I harangue some of our would-be ‘culture critics’ for writing like the lot of sour-faced, lemon-sucking presbiterians they are? No, because they can’t know any better. I only wish they had come aboard the XIIIth Biennal of Young Artists from Europe and the Mediterranean held in the city of Bari. It would have got them sick as parrots.

Why so? The latest edition of the famed Biennal flies callously in my face. I enter the Fiera del Levante, the huge fairgrounds hosting this international arts festival. As I meander through hordes of revelling youngsters, I work my way through the events brochure. It surely is not lacking in promising acts, as I confirm later. I am intrigued by the performance of Sinolo Temperament, a Greek musical ensemble pitching their different rhythms against the passage of time. Our very own Esmeralda Galea Camilleri gives an astounding harp performance. Likewise MiStMa, a trio of Bulgarian actors, turn up with an autobiographical act that’s well worth following. Antoine Cassar, Malta’s miglior fabbro teams up with me for Run, Rhythm, Run!, a live poetry duet that gets us a sincere applause. Writers Immanuel Mifsud and Clare Azzopardi, visiting guest and co-ordinator of our trip, help us out in organizing the event. I get a humbling and strange feel that the Maltese contingent is a somewhat worthier protagoniste of this edition, its activities donning a more believable feel than most other scheduled events.

More often than not, the sombre, over-rehearsed act I am following starts fading before my eyes. Inside each pavilion I visit, I am increasingly lured to the incessant hum wafting in from outside. At 7pm every evening, a distant, almost irksome drumbeat wells up as it approaches the centre of the fiera. The mayhem outside the pavilion intensifies. I flip, and leave the hall. In the main piazza, I discover the first tammurriata. Out here, three African djembes, two tarboukahs, castanets and a saxophone are all the rage. The youngsters of Europe and the Med seem to have taken to the streets. Dreadlocked Brits, Germans, pluri-pierced Croat punks, moshing Egyptians, ethnic-clad pugliesi rave to the hypnotic beat: one-two-bom, one-two bom. A group of Baresi break into local song. As the official schedule runs sombre inside the echoing halls, the revelry kicks in outside, streetwise, growing, hungry and most certainly creole. The crowd of young artists sways with abandon. By midnight, two diminutive urchins have fixed a couple of speakers onto a trolley and lead a crowd of hundreds around the streets of the fiera. A DJ comes along and kick-starts a rasta bedlam that shows no signs of abating before daybreak. Hip-clad pavilions watch sneeringly in the background, as many of the scheduled events are wanting in attendance. A young Greek poet yells out his verses in a jam-packed, guitar-equipped corner. I tell myself, our young Europeans are choosing, and it is clearly the streetwise over the sombre. Throughout this Biennale I have noted a beating pulse around my region, and it is all about improvised and blatant crowds of artists breaking out of their solitary cocoons. They seek new ideas, solace and knowledge of the other in a spontaneous collective rather than the hollow hallways of introverted thought. Or so it seems. The Biennal leaves me with a wink and an impish adieu. I make my way to the artists’ after-party on the Adriatic coast. Stunned. And all the wiser.

          A propos of street-wisdom, I truly enjoyed the Strada party in Valletta’s Strait Street, part of this summer’s Malta Arts Festival. It was organized by the Malta Council for Culture and the Arts, who also sponsored the Maltese contingent’s journey to the Biennale. Strada is a sure step in the collective direction, and a means of expressing and enlivening the urban aspect of areas that have been obscured throughout our recent history. It also set me thinking about the streets of Malta’s south that I drove through on my recent visit home. The reason why we call the south by its name is, I believe, becoming ever more apparent. Many areas in and around Cottonera still remind one of post-war Dresden. How about taking on the onerous task of bringing more high-profile events into these godforsaken streets, be they political, touristic, educational or cultural? How about a breath of fresh air into those corners of our island muffled by the louder voices of history? And how about giving up on idiotic ideas such as golf-courses, Ulysses-lodges and new storeys around Lija belvederes, and thinking instead of fixing sites of historical value we have hitherto ignored, and using them more lucratively?

And last, where are the corporate and private endowments and funds devoted to our upcoming artists? Some chaps in this country have garnered their riches by reducing Malta to an island of rags and blinking eyesores. The least they could do now, having sucked the udder flat, is to take the cue from the Rockefellers and Gettys of the world, and give something back to local culture by promoting our upcoming people of talent. It is the very least they could start giving back.

 

A presto.

 

Norbert Bugeja is a Commonwealth Doctoral Scholar at the University of Warwick.

 

   
       
       
 

Titħassar il-Bjennali ta' Lixandra 2007

   
 

 

Fit-22 ta' Mejju 2007 tħabbar uffiċjalment mill-President ta' l-Għaqda Internazzjonali tal-Bjennali ta' l-Artisti Żgħażagħ mill-Ewropa u l-Mediterran, is-Sur Ibrahim Spahic, li l-Bjennali li kellha ssir lejn l-aħħar ta' din is-sena f'Lixandra tħassret. Din l-aħbar bikkmet lill-membri kollha ta' l-Għaqda tal-BJCEM, fosthom Inizjamed, li ilhom iktar minn sena jħejju għal dan l-avveniment importanti. Malta kienet se tieħu sehem fit-taqsimiet tal-mużika, il-gastronomija, il-letteratura, u l-arti viżiva. Il-koordinazzjoni tax-xogħol kollu li sar fuq is-sehem ta' Malta f'din it-tlettax-il edizzjoni tal-BJCEM sar minn Clare Azzopardi waqt li r-rappreżentanta ta' Inizjamed fl-Għaqda Internazzjonali hija Marcelle Teuma. Sadattant qed isiru sforzi biex il-bjennali ssir f'belt oħra fin-naħa t'isfel tal-Mediterran. Din hija l-ittra tal-President Ibrahim Spahic.

 

Chers Collègues,
vous trouvez ci-joint le rapport du Secrétaire Général après la mission à Alexandrie du 15 au 17 mai passé.
Comment vous pouvez lire on n'a pas plus le conditions pour réaliser la XIII Édition de la Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe de la Méditerranée.
Nos partenaires d' Alexandrie ne sont pas évidemment disposés à réaliser la manifestation et il est impossible penser de travailler en Égypte sans la présence des Égyptiens.
On est en train de chercher une siège alternative, à travers la FAL est née l'hypotèse de Tangeri en Maroc, que nous sommes en train de vérifier.
Évidemment, si vous avez des suggestions ou propositions sur ça avant de Skopje, je vous prie de nous en informer.

Je vous envoie mes meilleurs salutations,
Le Président

Ibrahim Spahic