Inkontru Letterarju ma' John P. Portelli

 
     

 

Nhar it-Tlieta, l-1 ta' Awwissu, fit-8pm, bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Kalkara, se jsir inkontru letterarju mal-poeta u l-akkademiku Malti-Kanadiż John P. Portelli, għal dawk kollha involuti fil-proġetti ta' Inizjamed. Din il-laqgħa se ssir fiċ-Ċentru Dawradurella, li jiġi eżatt fuq il-lift antik ta' Bighi. Qabel se ssir preżentazzjoni ta' kotba minn Inizjamed lil-Librerija Pubblika tal-Kalkara mmexxi mill-Kunsill.

 

Dawk preżenti se jkunu jistgħu jisimgħu wħud mix-xogħlijiet ta' John Portelli u jaqraw ukoll xi xogħlijiet minn tagħhom. Naturalment din l-attivitą mhix miftuħa biss għal min jikteb. Waqt il-laqgħa min jixtieq jista' jakkwista kopja tal-ktieb  Bejn Żewġ Dinjiet: Malta u l-Kanada/In Between: Malta and Canada. Id-dħul minn dan il-ktieb qed imur għall-fondazzjoni taċ-chair lift għas-sala tal-Maltin fil-knisja ta' San Pawl f'Toronto.

 

John P. Portelli

 

Lejn l-aħħar ta' Lulju għandu jasal Malta l-poeta Malti li jgħix il-Kanada John P. Portelli. Huwa kien mar il-Kanada biex jistudja l-filosofija fl-Universitą ta' McGill f'Montreal fl-1977. Wara li temm ir-riċerka tiegħu għall-grad ta' Dottorat fl-1984, John Portelli għallem fil-fakultajiet ta' l-edukazzjoni ta' l-Universitajiet ta' McGill, Dalhousie, u Mount St. Vincent, u llum jgħallem fl-Istitut ta' Ontario għall-Istudji dwar l-Edukazzjoni fl-Universitą ta' Toronto.

 

Barra l-kotba u l-artikli akkademiċi tiegħu fil-qasam tal-filosofija ta' l-edukazzjoni u l-istudji dwar il-politika edukattiva, Portelli ppubblika għadd ta' artikli dwar l-istorja tal-Maltin fil-Kanada. Fost inizjattivi oħra, f'Novembru ta' l-2005, il-Prof. Portelli tkellem dwar "The Maltese in Canada. Historical overview and aspects of a small immigrant community" fuq stedina ta' l-Istitut Kanadiż ta' l-Istudji Mediterranji fi ħdan l-Universitą ta' Toronto. Bħalissa qed jikteb ktieb fuq l-istorja tal-Maltin fil-Kanada bejn l-1831 u l-1948.

 

Minkejja li ilu l-Kanada kważi 29 sena, baqa' jaqra l-kotba tal-letteratura bil-Malti, speċjalment il-poeżija. Fost il-poeti Maltin l-aktar għal qalbu hemm Daniel Massa, Oliver Friggieri u Ġorġ Borg.

 

F'Ottubru ta' l-2003 ħareġ il-ktieb ta' poeżiji tiegħu Bejn Żewġ Dinjiet: Malta u l-Kanada/In Between: Malta and Canada, ġabra ta' poeżiji bil-Malti bi traduzzjonijiet għall-Ingliż magħmulin minn Peter Serracino Inglott u Joe M. Ruggier (Toronto: Melita Books, 2003).

 

Fid-daħla tiegħu għal dan il-ktieb, il-Professur Oliver Friggieri jgħid li din il-ġabra tal-poeżiji tal-Professur John P. Portelli hija "bħallikieku d-djarju spiritwali tal-vjaġġ tiegħu tul l-1971 - 2003." Skond Friggieri, "kollox jista' jinġabar fit-tematika wiesgħa tal-fedeltą lejn in-nisel, ta' l-apprezzament ta' l-għeruq li l-poeta ma qatax. [...] Portelli jikteb il-poeżija tiegħu billi jlaqqa' flimkien ir-riżorsi tiegħu kollha, u minn dan jitnissel l-interess attwali tagħha."

Il-websajt ta' John P. Portelli tinsab hawnhekk: http://www.oise.utoronto.ca/depts/tps/jportelli/index.htm