Inizjamed

 

bil-kollaborazzjoni ta'

Holiday Malta u l-Proġett gћar-Riabilitazzjoni tal-Belt Valletta

u bl-gћajnuna tas-

Segretarjat Parlamentari fil-Ministeru ta' l-Edukazzjoni

tippreżenta

 

f'kull belt hemm kantuniera

Mużika Kontemporanja Mnebbћa minn Xogћlijiet Letterarji

 

 

It-Tlieta, 25 – L-Erbgћa, 26 ta' Marzu, 2003, 7.30pm

Il-Kavallier ta' San Ġakbu - Is-Sala tal-Mużika

 

Xogћlijiet Letterarji Oriġinali ta'

Clare Azzopardi (“Taћt l-Inċirata”), Stanley Borg (“Bejn Ħajja u Mewt”),

Norbert Bugeja (“Cafè Jubilee, Ritratt”), Bernard Cauchi (“Kieku Kont Hi”), Priscilla Cassar (“Erwieћ ”), Claudia Fiorini (“Għadajjar fil-Belt”), Maria Grech Ganado (“Sqaq Nru. 2”), u Simone Inguanez (“Sqaq Nru. 1”)

 

Mużika Kontemporanja Oriġinali ta'

Karl Fiorini

 

Jieћdu Sehem

Caroline Calleja (pjanu) – Godfrey Mifsud (klarinett)

Sarah Spiteri (vjolin, vjola) - Claire Massa (mezzo sopran)

Marcelle Teuma (attriċi) - Toni Attard (attur)

 

Xogћlijiet ta' l-Arti ta'

Anabel Cordina

 

Disinn

Adrian Mamo

 

Ritratt - f'kull belt hemm kantuniera

Alexandra Pace 

 

Koordinazzjoni

Adrian Grima - Marcelle Teuma - Karsten Xuereb

 

Il-biljetti qegћdin Lm3.50 u jinkisbu mill-Kavallier ta' San Ġakbu

(Kuljum bejn l-10.00am u t-8.30pm - Tel. 2122 3200)


Poster by Stanley Borg

     
 

Għall-Ewwel Paġna  |  Back to the English Page