Workshops tal-Kitba Kreattiva 2006

 
     
 

Il-Ħamis, 29 ta' Ġunju, 13, 20 u 27 ta' Lulju

 
 
 

Clare Azzopardi

dwar il-workshops

 

"B'xi mod dawn il-workshops tal-kitba nixtieqhom jistimulaw lil dawk iż-żgħażagħ li jridu jiktbu, biex jiktbu xi ħaġa differenti. Kulħadd għandu xi jgħid u kulħadd għandu x'jikteb. Imma ħafna drabi neħlu meta niġu biex nirrakkontaw l-iktar affarijiet intimi, l-iktar affarijiet li jirrabjawna, l-iktar affarijiet strambi u koinċindentali ... U ħafna drabi jiġri wkoll li nirrakkontaw biss l-istejjer tagħna, li forsi ma jkunux daqshekk eċitanti; u l-istejjer ta' Peppi u ta' Stella ta' faċċata ninsewhom, u forsi dawn ikollhom iktar kulur. Ma' dawn iż-żgħażagħ nixtieq nesplora temi politiċi, temi surreali jew maġiċi ... nixtieq li jkun hemm mumenti fejn nitilqu mill-istejjer tagħna, biex nirrakkontaw l-istejjer ta' l-oħrajn ... u nerġgħu lura għall-istejjer tagħna ...

F'dawn il-workshops se nenfasizza l-iktar fuq il-kitba narrattiva. L-eżerċizzji li se nagħti jistgħu jgħinu liż-żgħażagħ ipoġġu l-ħsibijiet tagħhom fuq karta, u mbagħad jirranġawhom, u wara jaqrawhom lil sħabhom, u mbagħad jerġgħu jiktbuhom u jirranġawhom u jiktbuhom u ... Il-workshops tal-kitba għandhom ikunu biss il-bidu għal aktar kitba."

 

Inizjamed, bil-kollaborazzjoni tal-Kavallier ta' San Ġakbu,  se torganizza sensiela ta' erba' workshops tal-kitba kreattiva u sessjoni ta' qari ta' xogħlijiet miktuba bejn id-29 ta' Ġunju u s-27 ta' Lulju. Is-sessjonijiet se jitmexxew minn Clare Azzopardi B.Ed., M.Ed. (Sheffield), li minbarra li hija kittieba ewlenija fost il-ġenerazzjoni l-ġdida ta' kittieba Maltin, speċjalizzat proprju fit-tagħlim tal-kitba kreattiva, suġġett li tgħallmu wkoll fl-Università ta' Malta.

 

L-erba' workshops se jsiru dejjem nhar ta' Ħamis filgħaxija, bejn is-6.00pm u d-9.00pm, fil-Kavallier ta' San Ġakbu.

 

Workshops nhar ta' Ħamis bejn

is-6.00pm u d-9.00pm:

29 ta' Gunju - 13 ta' Lulju

20 ta' Lulju - 27 ta' Lulju

 

Ħlas għall-kors: Lm20 prezz normali - Lm12 għall-istudenti. Biex tinkiteb ibgħat ittre lil inizjamed@maltaforum.org.

 
     
 

Il-Kittieba Jaqraw Xogħlijiethom

Nhar il-Ħamis 27 ta' Lulju, mid-9.00pm sa l-10.00pm, il-kittieba li ħadu sehem fil-kors ta' kitba kreattiva mmexxi minn Clare Azzopardi u organizzat minn Inizjamed bil-kollaborazzjoni tal-Kavallier ta' San Ġakbu, se jaqraw xogħol minn tagħhom lill-pubbliku in ġenerali fit-Teatru tal-Kavallier ta' San Ġakbu. Kulħadd huwa mistieden. Id-dħul huwa b'xejn.  

 
 
 
 

Clare Azzopardi (1977) temmet l-istudji tagħha fl-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta fl-1999 u llum tgħallem il-Malti fl-iskola sekondarja tal-bniet Sir Luigi Preziosi u fl-Università ta' Malta. Fl-2004 temmet l-istudji tagħha tal-Masters ma’ l-Università ta’ Sheffield fl-Ingilterra. Clare hija attiva f’Inizjamed: kienet il-koordinatriċi ta’ żewġ korsijiet għal min irid jikteb letteratura għat-tfal, żewġ sensiliet workshops għall-kitba tan-nisa u bosta proġetti. Mexxiet ukoll sessjoni ta' kitba kreattiva bħala parti mill-Festival Internazzjonali tan-Novella mtella' mill-Kunsill Nazzjonali ta' l-Ilsien Malti.

 

Fis-6 ta' Lulju ħiereġ l-ewwel ktieb tagħha ta' novelli għall-kbar bl-isem ta' Il-Linja l-Ħadra (Merlin Library). Uħud min-novelli li hemm f'dan il-ktieb dehru diġà bl-Ingliż (tradotti minn Albert Gatt) f'Ċipru, l-Iskozja, l-Irlanda, l-Ungerija, u Malta.

 

Xi xogħlijiet tagħha ntgħażlu biex jinqraw waqt attivitajiet letterarji mtellgħa minn Poeżijaplus u Inizjamed. Clare tat sehemha wkoll fil-kitba tal-kotba edukattivi Prosit (2000), Skaluni (2001), Stilel (2003-2005), Senduq Kuluri (2005) u Senduq Buffuri (2005) Il-poeżiji tagħha dehru f’Illejla Ismagħni Ftit (2001) u xi novelli dehru f’Kull Belt Hemm Kantuniera (2003), Ktieb għall-Ħruq (2005) u fir-rivista letterarja In Focus (Ċipru, 2005). Fl-2005 ħareġ il-ktejjeb tagħha Others, Across fis-sensiela Contemporary Maltese Literature in Translation (Inizjamed, Midsea Books) bi traduzzjonijiet għall-Ingliż ta' Albert Gatt ta' tnejn min-novelli tagħha.